Grøn energi

Husstandsvindmøllen er en grøn mulighed for din virksomhed – det er en god investering og synlig grøn profilering. I forhold til de store møller er husstandsvindmøllen ikke underlagt vindmølleplanlægning, idet de kan opstilles uden at belaste naboer eller landskab.

En hustandsvindmølle er en mølle, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug. Det gør Viking-møllerne til en sund grøn investering for dansk erhverv – især virksomheder med et højt energiforbrug.

Enkelt og funktionelt design

• Møllen er nem at håndtere i forbindelse med transport, installation og service
• 3 komplette møller kan være i en 40 fods container – dette er inkl. Tårn og vinger
• Det tungeste løft er på 1 ton, hvilket gør den nem at installere
• Al service foregår på jorden
• Møllen kan hæves/sænkes på 15 minutter
• Elektrisk spil spændes på møllens fundament