Viking som stand alone energiløsning (off-grid system)

Viking husstandsvindmøllerne kan også bruges som et stand-alone system (off-grid system), hvor møllerne leverer deres produktion af el direkte til en uafhængig enhed, og dermed ikke behøver tilkobling til forsyningsnettet.

Dette giver således uanede placeringsmuligheder for en stand-alone løsning, som gør den meget velegnet til placering i områder, hvor man ikke har adgang til det etablerede elnet eller på steder hvor tilkobling til elforsyningens måler og et evt. abonnement er økonomisk uholdbart.

I stedet for tilslutning til elnettet som det normalt sker, gemmes møllernes produktion i batteribanker eller kører parallelt med en dieselgenerator. Bagefter konverteres strømmen, så energien kan udnyttes til diverse elektriske apparater.

Viking VS kan helt undvære en batteribank og dieselgenerator, hvis man tilføjer vindmøllen en UPS (det betyder en uafbrudt strømforsyning). Det gør at man kan udnytte den producerede strøm direkte fra møllen samtidig med at den producerer. UPS’en bruges til at starte vindmøllen igen efter perioder uden vind.

Dette gør vindmøllerne meget værdifulde i tyndtbefolkede eller fjerntliggende egne, hvor man ikke har nogen i forvejen etableret elforsyning. Det kan for eksempel være bosætninger og flygtningelejre. Det giver disse steder mulighed for belysning, opvarmning og kommunikation med omverdenen samt mange andre nødvendigheder, som er vigtige for et aktivt samfund i dag.

Viking Winds Hybrid løsning

Vores seneste skud på stammen udi produktudvikling er et hybrid projekt, hvor man kombinerer både sol- og vindenergi i en fælles energi løsning. Der er tilføjes ydermere en batterienhed til lagring af ekstra produceret energi til brug i perioder med vindstille og/eller overskyet vejr.

Dette giver en yderst kraftfuld og stabil  energiløsning, da man ikke kun er afhængig af én vedvarende energikilde, men kan kombinere flere og dermed opnå et større energiproduktion.

Et hybrid anlæg, som vores anlæg der blev opført i Middelfart i 2021, kan levere energi til 20-25 danske husstande.

Samtidig kan det opsættes som en off- grid løsning, hvilket giver stor fleksibilitet med hensyn til lokation for anlægget.

Hent vores brochure om hybrid løsningen her

Argentina Projektet:

Med stor succes har Viking Wind leveret 3 vindmøller  til et ”stand-alone” projekt i Chorriaca i Argentina. Projektets formål er at levere vital og vedvarende energi til Patagonien – den sydligste og mest isolerede region i Argentina.

I dag leverer de tre opstillede Viking Wind møller energi til en hybrid løsning, som forsyner den lille by Chorriaca med elektricitet døgnet rund, hele året rundt. Dette er en nødvendighed, hvis den lille by skal overleve i fremtiden. Elektriciteten spiller en altafgørende faktor for befolkningens muligheder for at kunne opdyrke jorden, holde husdyr og opretholde kommunikation med omverden, kontinuerligt.

Projektet er en del af The Argentina Patagonia Renewable Energy Projects, som er udviklet og drevet af organisationen ”Global sustainable Electricity Partnership”.

Du kan læse mere om projektet her .

 

 

 

Viking er kompatibel med forskellige stand-alone energiløsninger:

  • Integreret UPS-løsning 
  • Dieselgenerator til backup
  • Batteribank til oplagring og backup
  • Hybrid system med flere energikilder tilkoblet (f.eks. sol og vind), en batteribank og et autonomt styresystem, der automatisk kompenserer for forskellene mellem energiproduktion og forbrug.