Slip for uforudsete omkostninger og køb en mølle der er på positivlisten

Viking Wind’s møller er kommet på positivlisten hos Dansk Energi

Som ejer af en Viking VS mølle slipper du fremover for at skulle søge om dispensation for at koble din mølle på el-nettet.

Viking møllen er den eneste mølle i sin klasse der er på positivlisten ved Dansk energi.

Netselskaberne er ansvarlige for at administrere Energinet.dk’s tekniske forskrifter i forbindelse med nettilslutning af produktionsanlæg til det kollektive el-net. For at effektivisere processen for nettilslutning af små produktionsanlæg op til 50 kW udarbejdes positivlister for de anlæg og anlægskomponenter, der vurderes at overholde Energinet.dk’s tekniske forskrifter. Herved undgår anlægsejeren at skulle medsende den omfattende dokumentation ved tilslutning af et konkret anlæg. Viking Møllen er p.t. den eneste i sin klasse der er på positivlisten ved Dansk Energi.

Du kan se her hvilke møller der er godkendt til det Danske el-net, og læse mere på Dansk Energi’s hjemmeside

Godkendte Viking møller: