Støtteordning godkendt

Christiansborg puster ny energi i danskernes husstandsvindmøller med længe ventet lov om forhøjet støtteordning. Støtten træder i kraft fra 11. februar 2015, og ydes i 20 år fra tilslutningstidspunktet. Derudover har pristillægget tilbagevirkende kraft for vindmøller installeret efter 20. november 2012.

Det forhøjede pristillæg træder i kraft fra 11. februar 2015, og betyder at afregningsprisen for elektriciteten stiger til 150 øre pr. kWh. Det betyder at vindmøllerejerenes overproduktion kommer til at indbringe dem 150 øre pr. kWh, som leveres til elnettet.

Det fremgår af den nye lov at støtten ydes i 20 år efter nettilslutningstidspunktet, og at pristillægget har tilbagevirkende kraft for vindmøller, som er opstillet den 20. november 2012 eller senere.

Støtteordningen indbefatter vindmøller med en installeret effekt på over 10 kW. Det betyder, at den HS Wind producerede Viking 25 vindmølle, med en effekt på 25 kW, er relevant til pristillægget. Pristillægget og den fastsatte markedspris giver til sammen en afregningspris på 150 øre pr. kWh.

Onsdag den 11. februar kl. 10.00 kan husstandsvindmølleejere ansøge Energinet.dk om støtten efter de nye regler. HS Wind påminder nuværende vindmølleejere om, at den nye støtteordningen også er relevant for dem, som har opstillet møller fra den 20. november 2012. Ansøgningen vil blive offentliggjort i form af en blanket, som anvendes til at søge pr. post til:

Energinet.dk
Tonne Kjørsvej 65
7000 Fredericia