Forsinket sidste status på støttepuljen

Sidste status fra Energinet d. 1. december 2016

Alle ansøgninger til  støttepuljen for husstandsvindmøller er endeligt færdigbehandlet, og alle afgørelser samt afslag er sendt ud.

Derfor er 1 MW puljen om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til husstandsvindmøller nu lukket.

Du kan læse mere om husstandsvindmøller og kravene dertil på Energistyrelsens hjemmeside