Forsinket status på støttepuljen uge 46

Med en smule forsinkelse kommer denne uges status på støttepuljen.

Ved lodtrækningen d. 4. november var en ekstern revisor til stede for at føre tilsyn med lodtrækningen. Grundet en fejl i lodtrækningen den 4. november 2016, var det nødvendigt med en ny lodtrækning.  Denne blev foretaget fredag d. 11. november 2016.

Afgørelserne af den nye lodtrækning skal nu meddeles alle ansøgere. Godkendelsesbrevene vil blive udsendt løbende, og Energinet forventer at de første godkendelsesbreve kan udsendes fra starten af denne uge (Uge 46), og at de sidste er udsendt inden d. 1. december 2016, selvom lodtrækningen måtte gå om.  Energinet kan ikke oplyse om afgørelsen på ansøgningen, før afgørelsesbrevet er udsendt.

Status vil fortsat blive opdateret på energinet.dk og her på hjemmesiden, indtil alle afgørelser er sendt ud.
Næste status vil være at finde mandag d. 21. november.