HSWind har været tilhører ved åbent samråd

(Den grønne omstilling) på Christiansborg den 27 februar 2014

Dette møde var meget positivt, vi kunne konstatere at den nye Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, forsat er positivt indstillet over for vedvarede energi i Danmark og mht. at yde tilskud til dette.
Tillige har vi fået et møde i stand med EU klima kommissær Connie Hedegaard, den 20 marts, 2014 for at drøfte de fremtidige tiltag for Husstandmøller i Danmark.

Afregningsprisen på solgt el skal til notifikation i EU. Dette arbejde forventes at være afsluttet til sommer.

Så vi vil kraftigt opfordre dig til påbegynde byggeansøgningsprocessen nu, da du må forvente en sagsbehandlingstid på ca. 3 mdr. fra du indsender de første papirer til kommunen og til din byggesag er afsluttet. Hvis du har en byggetilladelse på plads til sommer, kan vi opstille din mølle, før vindsæsonen begynder i efteråret, så du kan få fuldt udbytte af din mølle fra første dag.