Viking Wind opsætter mølle på Grønland og Vejrø

Viking Wind har to spændende projekter i ordrebogen til udførelse i efteråret 2018. Begge projekter er allerede nu er godt i gang. 

Projektet i Grønland:

I byen Sisimiut på Grønland skal Viking Wind levere en mølle til et forsøgsprojekt med opstilling ultimo oktober/primo november 2018.  Dette skal ske som et forsøg, hvor vindmøllen sættes op i et geografisk område med så barske vejrforhold, som der er i det arktiske område, for at se hvordan møllen reagerer under så ekstreme vejrforhold.

Målet med Projektet i Grønland er Off grid projekter i fremtiden, meget lig det Argentinske projekt (du kan læse mere om dette her), hvor Viking Wind møllen skal levere elproduktionen til en enhed, som er uafhængig af et allerede etableret forsyningsnet. I praksis betyder dette, at man er i stand til selv at producere strøm i ufremkommelige og øde egne hvor elektricitet er en mangelvare. Dette kan betyde mindre afhængighed af fossilt brændstof og langt højere grad af bæredygtighed, og på sigt medføre uanede muligheder for afsondrede og isolerede områder.

Entreprenøren er allerede nu godt i gang med at etablere veje og støbe fundamentet i Grønland.

 

Vejrø projektet:

Den anden mølle er til opsætning på den lille dansk ø, Vejrø, hvor Vejrø Resort er bygherre. Ifølge tidsplanen for projektet, skal Viking Wind møllen opsættes medio oktober 2018.

Vejrø Resort tilbyder dansk ø ferie i luksuriøse rammer kombineret med storslået dansk natur, og møllen fra Viking Wind skal medvirke til at opfylde deres mission om størst mulig grad af bæredygtighed på energiområdet, mens der samtidig lægges vægt på æstetik og mindst muligt indgreb på den omliggende natur.

Vindmøllen skal i kombination med solenergi (samt et reduceret brug af diesel), levere energien til Resortet med brug af batteribackup, og dermed være medvirkende til at minimere Resortets brug af fossilt brændstof, til fordel for en mere grøn og bæredygtig løsning. (Du kan læse mere om Vejrø Resort her ).

Hos Viking Wind er vi både stolte og glade for at være en vigtig del af de to spændende projekter.